Standard współpracy

Nasze działania charakteryzuje duża elastyczność, nie ogranicza nas czas, miejsce, ani tematyka oferowanych szkoleń.

Wypracowaliśmy następujący standard współpracy:

 1. Wstępna oferta
  po otrzymaniu zapytania przygotowujemy wstępną ofertę programową.
 2. Badanie potrzeb szkoleniowych
  następnie przeprowadzamy szczegółowe badanie potrzeb szkoleniowych, przy współpracy ze zleceniodawcą, którego wynikiem jest ostateczny plan warsztatów uwzględniający realne potrzeby zleceniodawcy.
 3. Trener szyty na miarę
  dopasowujemy trenera do specyfiki grupy szkoleniowej, zarówno pod kątem przygotowania merytorycznego, jak i cech osobowości.
 4. Logistyka szkolenia
  na życzenie klienta organizujemy kompleksowo logistykę szkolenia, w dowolnym miejscu, uwzględniając oczekiwania grupy.
 5. Ankiety
  uczestnicy szkoleń wypełniają tzw. Ankiety, na podstawie których możliwa jest ocena efektywności przeprowadzonego szkolenia.
 6. Raportowanie
  zwieńczeniem procesu jest raport poszkoleniowy zawierający informacje na temat szkolonej grupy, jej mocnych stron, obszarów do doskonalenia i zaleceń ewaluacyjnych.
 7. Stały kontakt
  pozostajemy w kontakcie z firmami, dla których przeprowadzaliśmy szkolenia. Chętnie konsultujemy rezultaty szkolenia oraz kolejne działania będące jego efektem.

Szkolenia dla pracowników podnoszą atrakcyjność marki pracodawcy i motywację zarówno kandydatów, jaki aktualnego zespołu. Warto zatem skorzystać z naszej oferty, by zwiększyć swoją konkurencyjność. Co ważne, nasi Klienci mają możliwość skorzystania z dofinansowania szkoleń oraz doradztwa na poziomie nawet 80% kosztów usługi rozwojowej! Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu +48 509 834 203.