LSJ Academy

Dobre szkolenie to coś więcej niż przekazanie uczestnikom prostych i skutecznych technik postępowania. To proces, podczas którego pracownicy uświadamiają sobie, że działanie na rzecz rozwoju organizacji jest jednocześnie działaniem na rzecz osobistych korzyści. To pogłębianie samoświadomości i zaangażowania.

LSJ Academy to część LSJ HR Group – wiodącej w regionie firmy w branży rekrutacji, doradztwa personalnego i szkoleń. Dzięki znajomości specyfiki rynków pracy, na których się poruszamy, profesjonalizmowi zespołu oraz uczciwym i przejrzystym zasadom współpracy z kontrahentami jesteśmy niezwykle skuteczni.

Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie związane ze współpracą z partnerami z różnych branż, operujących na zróżnicowanych rynkach, nie tylko polskim, ale również międzynarodowym. Jest to baza, która daje nam pewność, że wyłącznie organizacje uczące się są w stanie sprostać wymaganiom rynku, sprawnie balansować i kreować nowe trendy.

Od lutego 2009 roku jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). W kwietniu 2017 roku otrzymaliśmy zaś certyfikat potwierdzający spełnienie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0. Dokument wydany został przez firmę DEKRA – renomowaną jednostkę akredytującą rozpoznawaną w całej Europie. Akredytacja umożliwia naszym Klientom skorzystanie z różnego rodzaju dofinansowań (nawet do 80% refundacji) na usługi szkoleniowe i doradcze.

Oferujemy:

  • kompleksowe wsparcie merytoryczne i logistyczne
  • szkolenia o szerokim spectrum tematycznym
  • rzetelne badanie potrzeb szkoleniowych na etapie projektowania szkoleń
  • wykorzystywanie licznych narzędzi i metod szkoleniowych
  • warsztatowy charakter szkoleń – zastosowanie maksymalnej ilości elementów treningu praktycznego, minimum wykładu
  • sprawdzoną skuteczność szkoleniową, dzięki podejściu procesowemu do oferowanych szkoleń – szkolenia podstawowe wzmocnione warsztatami sprawdzającymi, gruntującymi przekaz (follow-up), uzupełniane sesjami zdalnymi, czy e-learningiem itp.
  • pracę w małych grupach szkoleniowych.

Współpraca z trenerami z całej Polski i zagranicy, pozwala nam elastycznie reagować na potrzeby Klientów, oferując najbardziej dopasowane pod względem doświadczenia, umiejętności, charyzmy osoby do konkretnych działań edukacyjnych. Nasi trenerzy, to przede wszystkim osoby z dużym doświadczeniem biznesowym, osadzone w realiach rzeczywistości gospodarczej, które na tej bazie konstruują swój wyjątkowy warsztat.