Dofinansowanie szkoleń

Nasi Klienci mają możliwość skorzystania z dofinansowania na szkolenia przedsiębiorców i pracowników oraz doradztwo na poziomie 50, 70, a nawet 80% refundacji kosztów usługi rozwojowej!

Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracownicy zatrudnieni na terenie województwa. Z usług rozwojowych/szkoleniowych mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowy cywilno-prawne (zlecenia, agencyjne o dzieło) oraz osoby, które wykonują pracę na rzecz przedsiębiorstwa.

W dobie rynku pracownika wykorzystana przez Państwa szansa na dofinansowanie szkoleń dla pracowników podnosi atrakcyjność marki pracodawcy i motywację zarówno kandydatów, jak i aktualnego zespołu. Warto zatem skorzystać z oferty LSJ Academy, by zwiększyć swoją konkurencyjność!

Dodatkowym atutem jest wysokość dofinansowania: mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości 15 000 zł, małe przedsiębiorstwa – 75 000 zł, a średnie firmy nawet 400 000 zł! Co ważne, wsparcie udzielane jest w trybie ciągłym, a szkolenia mogą przeprowadzić wyłącznie firmy spełniające Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0. LSJ HR Group spełnia ten standard. Certyfikat potwierdzający ten stan został nam wydany przez firmę DEKRA – renomowaną jednostkę akredytującą rozpoznawaną w całej Europie.

Minimalizujemy biurokrację! Dla ułatwienia Państwu możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia, organizujemy indywidualne spotkania z doradcą w naszej siedzibie bądź u Państwa, podczas których wyjaśniamy procedurę udziału w projekcie oraz pomagamy w dopełnieniu formalności. Podczas spotkania dopasowujemy ofertę szkoleniową do Państwa potrzeb, tak by usługa była szyta na miarę. Dla przyspieszenia całej procedury prosimy o przesłanie wstępnej ankiety weryfikacyjnej na adres e-mail: szkolenia@lsj.pl. Niezbędnych informacji dot. dofinansowania udzielamy pod numerem telefonu +48 509 834 203.