Inne szkolenia

Ukończenie szkolenia gwarantuje uzyskanie uprawnień do pracy na wysokościach powyżej 5 metrów. Uprawnienia upoważniają do podjęcia pracy na rusztowaniach w całej Skandynawii.

Dla kogo Szkolenie przeznaczone dla monterów rusztowań, pracujących na terenie Skandynawii, posiadających udokumentowane doświadczenie w pracy z rusztowaniami.

Warunki uczestnictwa: Potwierdzenie minimum 6-miesięcznego doświadczenia w pracy na rusztowaniach. Dokument może mieć formę świadectwa pracy, certyfikatu, referencji potwierdzających czas trwania zatrudnienia lub zaświadczenia od pracodawcy. Potwierdzenie odbycia szkolenia praktycznego (minimum 72 godziny na przynajmniej 3 różnych typach rusztowań).

Czas trwania/miejsce/język   3 dni (36 godzin lekcyjnych) /Szczecin, Gdańsk, Warszawa (w przypadku zorganizowanej grupy (min. 10-osobowej) istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w dowolnym mieście w Polsce) /Język polski
Certyfikat Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat w formie papierowej oraz w formie plastikowej karty ze zdjęciem uczestnika. Ważność: 10 lat
Cena
 1.  Koszt kursu: 2200 PLN
 2.  Wymagana jest zaliczka w wysokości 300 PLN płatna na konto: LSJ | ul. Celna 1, 70-644 Szczecin | Deutsche Bank PBC SA Oddział Szczecin | 22 1910 1048 2207 9932 5583 0001.
  W tytule wpłaty należy wpisać „Imię, nazwisko – zaliczka za szkolenie Paragraf 17 data kursu”.
Zapisz się! Zainteresowany?  Napisz do nas @: biuro@lsj.pl lub zadzwoń: +48 506 045 052

Szkolenie z zakresu rozszerzonych wymagań BHP, przygotowujące do wykonywania prac niebezpiecznych w krajach Unii Europejskiej

Dla kogo Szkolenie przeznaczone dla pracowników liniowych
Czas trwania/miejsce/język   1 dzień /Szczecin /Język polski
Certyfikat Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują imienny certyfikat VCA w języku angielskim oraz plastikową kartę zawierającą dane osobowe. Uprawnienia potwierdza również wpis w międzynarodowej bazie wydanych certyfikatów: http://www.vca.ssvv.nl. Ważność: 10 lat
Cena
 1.  Kurs z egzaminem – 1500 PLN
 2.  Paszport bezpieczeństwa – 60 PLN
 3.  Plastikowa karta ze zdjęciem – 50 PLN
 4.  Zaliczka – 300 PLN płatna na konto:

LSJ | ul. Celna 1, 70-644 Szczecin | Deutsche Bank PBC SA Oddział Szczecin | 22 1910 1048 2207 9932 5583 0001. W tytule wpłaty należy wpisać „Imię, nazwisko –zaliczka za szkolenie B-VCA data kursu”.

Zapisz się! Zainteresowany?  Napisz do nas @: szkolenia@lsj.pl lub zadzwoń: +48 509 834 203

Szkolenie z zakresu rozszerzonych wymagań BHP, przygotowujące do wykonywania prac niebezpiecznych w krajach Unii Europejskiej.

Dla kogo Szkolenie przeznaczone dla pracowników dozoru technicznego, kierowników, menadżerów
Czas trwania/miejsce/język   1 dzień /Szczecin /Język do wyboru: angielski, holenderski, niemiecki lub francuski
Certyfikat Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują imienny certyfikat VCA w języku angielskim oraz plastikową kartę zawierającą dane osobowe. Uprawnienia potwierdza również wpis w międzynarodowej bazie wydanych certyfikatów: http://www.vca.ssvv.nl. Ważność: 10 lat
Cena
 1. Kurs z egzaminem – 2500 PLN
 2.  Paszport bezpieczeństwa – 60 PLN
 3.  Plastikowa karta ze zdjęciem – 50 PLN
 4.  Wymagana jest zaliczka w wysokości 500 PLN płatna na konto:

LSJ | ul. Celna 1, 70-644 Szczecin | Deutsche Bank PBC SA Oddział Szczecin | 22 1910 1048 2207 9932 5583 0001. W tytule wpłaty należy wpisać „Imię, nazwisko –zaliczka za szkolenie VOL-VCA data kursu”.

Zapisz się! Zainteresowany?  Napisz do nas @: szkolenia@lsj.pl lub zadzwoń: +48 509 834 203

SCC to system zarządzania bezpieczeństwem pracy obowiązujący w wielu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, krajach skandynawskich, a także w Szwajcarii. Obowiązuje w przedsiębiorstwach prowadzących prace o podwyższonym ryzyku w branżach: petrochemicznej, mechanicznej, elektrycznej, budowlanej, transportowej, logistycznej oraz przemysłu ciężkiego.

Dla kogo Szkolenie dla specjalistów i pracowników liniowych (SCC 018) oraz kierowników i kadry zarządzającej (SCC 017)
Czas trwania/miejsce/język   2 dni (24 godziny lekcyjne)* /Szczecin /Język polski
Certyfikat Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez niemiecką instytucję akredytacyjną Dakks. Uzyskany certyfikat będzie też zamieszczony w bazie internetowej: www.sccdatabase.com. Ważność: 10 lat
Cena
 1.  Szkolenie dwudniowe SCC 017 / SCC 018 – 1000 PLN
 2.  Szkolenie jednodniowe SCC 017 / SCC 018 – 800 PLN
 3.  Egzamin – 350 PLN
 4.  Paszport bezpieczeństwa – 40 PLN
 5.  Wymagana jest zaliczka w wysokości 300 PLN płatna na konto:

LSJ | ul. Celna 1, 70-644 Szczecin | Deutsche Bank PBC SA Oddział Szczecin | 22 1910 1048 2207 9932 5583 0001. W tytule wpłaty należy wpisać „Imię, nazwisko –zaliczka za szkolenie VOL-VCA data kursu”.

Zapisz się! Zainteresowany?  Napisz do nas @: szkolenia@lsj.pl lub zadzwoń: +48 509 834 203

*Czas trwania kursu może zostać skrócony, jeśli uczestnik posiada dyplom ukończenia uczelni wyższej technicznej, świadectwo ukończenia technikum, szkoły zawodowej lub studium zawodowego, a także przepracował w Niemczech przynajmniej rok w zawodzie zgodnym z wykształceniem, co potwierdzi zaświadczeniem w j. niemieckim potwierdzającym przepracowanie w Niemczech przynajmniej jednego roku w zawodzie zgodnym z udokumentowanym wykształceniem.

Szkolenia informatyczne:

 • MS Word
 • MS Excel
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych – MS PowerPoint
 • MS Project
 • MS Access
 • Corel Draw
 • Adobe Photoshop
 • AutoCAD

Szkolenia językowe:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język norweski

…i wiele innych tematów realizowanych na potrzeby naszych Partnerów, zgodnych z ich oczekiwaniami i planami rocznymi systemu szkoleń

Jeśli interesuje Cię któryś z powyższych tematów, albo zbliżony tematyką, skontaktuj się z nami (E: szkolenia@lsj.pl, T: +48 509 834 203). Przekażemy Ci pełną informację na temat możliwości współpracy oraz dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.
Pamiętaj, że każdy temat możemy dowolnie modyfikować, aby w pełni dopasować go do potrzeb Klienta.