Konsultacje kadrowe

Konsultacje kadrowe mogą dotyczyć zarówno struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, nowego podziału obowiązków pomiędzy pracownikami, systemu zarządzania, jaki i umiejętności menadżerskich, czy komunikacji. Każde z tych zagadnień może się okazać kulą u nogi, jeśli w wyniku rozwoju firmy zaszły zmiany uniemożliwiające trwanie w dotychczasowym stanie.

 1. Struktura organizacyjna
  Wynikiem konsultacji jest aktualny, zweryfikowany z kluczowymi pracownikami, schemat organizacyjny firmy oraz propozycje jego zmiany w perspektywie 1-2 lat. Ważne jest, aby schemat organizacyjny i podział zakresu obowiązków był znany i zrozumiały dla wszystkich.
 2. Zarządzanie poprzez cele
  Wynikiem konsultacji są udokumentowane cele dla wszystkich poziomów organizacyjnych przedsiębiorstwa zakomunikowane pracownikom przez przełożonych. Przełożeni przechodzą wcześniej jednodniowe szkolenie z teorii i praktyki wyznaczania, komunikowania oraz monitorowania celów i wyników.
 3. Umiejętności menadżerskie i przywódcze
  Konsultant przygotowuje raport pokazujący, jakie umiejętności menedżerskie i przywódcze potrzebują rozwijać poszczególni liderzy i potencjalni liderzy. Proponuje również indywidualne wzmacnianie tych umiejętności dla poszczególnych liderów (coaching, mentoring) oraz szkolenie z zarządzania dla wszystkich liderów i potencjalnych liderów.
 4. Komunikacja w zespołach i między zespołami
  Konsultant sporządza aktualny schemat komunikacji oraz proponuje schemat, który należy wprowadzić, aby komunikacja była bardziej systematyczna, a przez to bardziej skuteczna i zwiększająca wiedzę pracowników na temat aktualnie realizowanych zadań oraz tego, co się dzieje w firmie.
 5. Strategia rozwoju
  Budowanie strategii odbywa się podczas jedno-, dwudniowych warsztatów przeprowadzonych w grupie osób zarządzających i/lub osób posiadających wiedzę na temat klientów i sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Rezultatem pracy jest prezentacja najważniejszych działań, niezbędnych do podjęcia i zgodnych z oczekiwaniami klienta przy wykorzystaniu i rozwinięciu potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa.
 6. Organizacja myśląca
  Współcześnie konieczne jest tworzenie organizacji myślącej, w której w sposób pełny wykorzystuje się potencjał intelektualny i motywację pracowników. Konsultacje w tym zakresie pomogą zrozumieć, dlaczego warto poszerzać samodzielnie swój zakres wiedzy i umiejętności, adekwatnie do identyfikowanych codziennie wyzwań związanych z wykonywanymi zadaniami.

Konsultacje kadrowe LSJ Academy prowadzone są przez osoby z kilku- lub kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie budowania struktur organizacji od zera. Skorzystanie z naszych usług pomoże usystematyzować działania organizacji, nadać odpowiedni kierunek rozwoju oraz zoptymalizować procesy. Co równie ważne, zewnętrzny konsultant może wesprzeć przedsiębiorcę w dostrzeżeniu słabych ogniw, wyeliminowaniu ich, a przez to w zwiększeniu konkurencyjności na rynku.

Skorzystanie z usług konsultanta kadrowego to nieodłączny element działalności, która się rozwija!