Umiejętne zarządzanie kadrami

Przykładowy temat, często realizowany dla naszych Klientów:

Budowanie zespołu z uwzględnieniem różnorodności osobowościowej pracowników

Szkolenie pokazuje skuteczne narzędzia i metody budowania konstruktywnych postaw i promowania zachowań w zespole służących budowaniu zaufania i efektywnej współpracy. Uczestnicy zapoznają się z etapami rozwoju zespołu oraz kluczowymi sposobami postępowania w sytuacjach newralgicznych. Szkolenie ułatwi tworzenie nowych zespołów, ale też korygowanie zachowań i usprawnianie pracy zespołów już działających.

Ramowy program szkolenia:

 • Czym jest grupa, a czym zespół? Czy Twoi ludzie tworzą zespół pracowniczy?
 • Etapy i fazy rozwoju zespołu – i co z tego wynika?
 • Ustalanie zasad wzajemnej współpracy
 • Wykorzystanie różnorodności pełnionych ról do osiągania celów zespołu
 • Różnice osobowościowe i sposób wykorzystania mocnych stron pracowników dla dobra wzajemnej współpracy
 • Radzenie sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami w zespole
 • Budowanie zaangażowania

Kiedy warto:

 • gdy przygotowujemy się do stworzenia nowego zespołu
 • gdy efektywność funkcjonującego już zespołu lub atmosfera pracy są niezadowalające
 • gdy w zespole pojawia się dużo konfliktów i sytuacji trudnych
 • gdy pomiędzy pracownikami pojawiają się częste trudności komunikacyjne

Pozostałe tematy:

 • Akademia Kompetencji Kierowniczych – kurs
 • Akademia HR – doskonalenie kompetencji działu personalnego
 • Zarządzanie przez cele i zwiększanie efektywności pracy zespołów
 • Motywowanie i ocenianie pracowników
 • Analiza Transakcyjna w zarządzaniu
 • Zarządzanie zmianą
 • Centrum oceny i rozwoju pracownika – warsztat tworzenia sesji Assessment i Development Center
 • Rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji w zespole
 • i wiele innych…

Jeśli interesuje Cię któryś z powyższych tematów, albo zbliżony tematyką, skontaktuj się z nami (E: szkolenia@lsj.pl, T: +48 509 834 203). Przekażemy Ci pełną informację na temat możliwości współpracy oraz dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.
Pamiętaj, że każdy temat możemy dowolnie modyfikować, aby w pełni dopasować go do potrzeb Klienta.