Badanie zaangażowania pracowników

Badanie zaangażowania  pracowników to kolejne, coraz częściej wykorzystywane  przez pracodawców i działy HR narzędzie kształtowania polityki personalnej i biznesowej w firmie.

Dzięki wnikliwej analizie i uzyskanym wnioskom można nie tylko określić poziom zmotywowania i zaangażowania pracowników, ale również tak kształtować wewnętrzne działania organizacji wpływając tym samym na zmniejszenie rotacji i absencji pracowników, budowanie lojalności, poprawę efektywności pracy, a przede wszystkim ciągle podnoszenie poziomu zadowolenia i satysfakcji z pracy.

Po co?

  • Dla zdiagnozowania potrzeb organizacji
  • W celu określenia poziomu zmotywowania i satysfakcji z pracy
  • Aby usprawnić procesy i efektywność pracy
  • Dla budowania lojalności
  • W celu zmniejszenia rotacji

Kto prowadzi usługę?

412, 412, _MGL1815, MGL1815.jpg, 9529717, http://szkolenia.lsj.pl/wp-content/uploads/2019/08/MGL1815.jpg, http://szkolenia.lsj.pl/oferta/badanie-zaangazowania-pracownikow/_mgl1815/, , 1, , , _mgl1815, inherit, 411, 2019-08-13 07:32:05, 2019-08-13 07:32:05, 0, image/jpeg, image, jpeg, http://szkolenia.lsj.pl/wp-includes/images/media/default.png, 5624, 3749, Array

Dorota Duszak-Dębska

Project Manager w LSJ HR Group. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, która już na początku swojej drogi zawodowej związała się z branżą Human Resources. Pierwsze kroki stawiała jako specjalista ds. budowania relacji i sprzedaży usług HR. Pozytywne nastawienie do ludzi, otwartość i odwaga w budowaniu kontaktów pomogły jej szybko awansować na stanowisko managera ds. obsługi klienta i sprzedaży usług HR. Obecnie w LSJ HR Group zajmuje się prowadzeniem projektów szkoleniowych i doradczych oraz wspieraniem przedsiębiorców w pozyskiwaniu dofinansowania usług rozwojowych.

Kiedy, gdzie i za ile

do uzgodnienia
możliwość dofinansowania
na poziomie 50-80%

do uzgodnienia

do uzgodnienia

online
lub w siedzibie klienta