fbpx

SZKOLENIA I DORADZTWO

Aż 8 na 10 aktywnych zawodowo Polaków deklaruje, że na danym stanowisku liczy się dla nich rozwój, a zadaniem współczesnego, dobrego pracodawcy jest wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom. Z pewnością pozwoli to na zwiększenie efektywności wykonywania obowiązków zatrudnianych osób, gdyż otwarcie swoich pracowników na nowe, innowacyjne rozwiązania może przynieść zdecydowanie wiele korzyści. Wśród nich znajduje się przede wszystkim rozwijanie kompetencji i umiejętności osób zatrudnionych na danych stanowiskach, pozwalających na szybsze oraz łatwiejsze wypełnianie powierzonych zadań.

Prowadzone przez nas usługi, szkolenia i doradztwo dla pracowników oraz całych firm mogą odbywać się w dwojaki sposób: stacjonarnie lub zdalnie, w zależności od potrzeb i możliwości Klienta. W ramach usług doradczych i szkoleniowych pozwalających na udoskonalanie kompetencji członków zespołu, prowadzimy kompleksowe i dopasowane szkolenia m.in. rozwijające całą organizację, wspierające proces przechodzenia na zdalne wypełnianie obowiązków czy kreowanie wizerunku skutecznego przywódcy w firmie produkcyjnej. Wszystkie usługi, doradztwo i szkolenia biznesowe czy managerskie są dopasowane do Państwa potrzeb.

Zachęcamy więc do skorzystania z naszej pomocy w rozwoju zespołu lub jego poszczególnych członków. Uszyjemy usługę doradczą lub szkoleniową na miarę, dzięki czemu usprawnione zostaną określone procesy lub działania przedsiębiorstwa, a pracownicy poszerzą swoje kompetencje! Wykorzystaj nasze bogate doświadczenie w celu przeprowadzenia szkolenia dla firm w Szczecinie i ciesz się z podniesienia wiedzy oraz umiejętności podwładnych oraz zwiększenia efektywności.

Twoje korzyści
z naszego wsparcia

Proponujemy wsparcie w obszarze strategicznego i skutecznego rozwijania firmy. Pomagamy zweryfikować dotychczasowy sposób zarządzania organizacją pod kątem usprawnień oraz na nowo wyznaczyć cele strategiczne, jasną wizję i misję organizacji.

Dowiedz się więcej

Oferujemy wdrożenie szerokiej gamy narzędzi Lean na wszystkich szczeblach organizacji, co przyniesie wymierne korzyści w postaci poprawy produktywności, efektywności, jakości, czasu dostawy, redukcji kosztów oraz wzrostu motywacji i zaangażowania pracowników.

Dowiedz się więcej

Dajemy Ci możliwość usprawnienia pracy Twojego zespołu poprzez poprawę komunikacji, ustalenie jasnych zasad współpracy i zbudowanie atmosfery wzajemnego wsparcia.

Dowiedz się więcej

Zdiagnozujemy obszary, które wymagają usprawnień w kontekście efektywnej współpracy zespołu oraz wzmocnimy kompetencje pracowników w zakresie obsługi klienta. Wypracowane rozwiązania przełożą się na doskonałą obsługę klienta

Dowiedz się więcej

Z naszym wsparciem nauczysz się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, jak rozwiązywać konflikty oraz jak skutecznie motywować zespół. Rozwiniesz kompetencje przywódcze swoje lub Twoich liderów.

Dowiedz się więcej

Pracujemy nad rozwinięciem umiejętności Twoich pracowników w różnorodnych obszarach, tak aby docelowo cała organizacja otrzymała zastrzyk nowej energii, wiedzy i narzędzi.

Dowiedz się więcej