fbpx

Budowanie efektywnych zespołów

Jeśli w swojej firmie obserwujesz brak współpracy między wydziałami i brak zaangażowania pracowników… Jeśli dostrzegasz, że brakuje Wam skutecznej komunikacji i wzajemnego szacunku… Jeśli czujesz, że nie macie wyznaczonego wspólnego celu, skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu poprawisz komunikację, ustalisz jasne zasady współpracy i zbudujesz atmosferę wzajemnego wsparcia, a to z koli wpłynie na usprawnienie pracy zespołu.

Cele

 • Nauczysz się skutecznej współpracy i komunikacji w zespole
 • Poszerzysz wiedzę na temat zespołu, jego członków, funkcjonowania
 • Zrozumiesz, skąd biorą się zakłócenia w pracy zespołu i wykształcisz postawy sprzyjające dobrej współpracy
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • Nauczysz się zachowań sprzyjających dobremu porozumiewaniu się
 • Rozwiniesz umiejętności budowania autorytetu wśród współpracowników

Zwiększysz zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę

Korzyści

 • Wspólnie z zespołem ustalisz zasady współpracy
 • Nauczysz się, jak sprawnie komunikować się w zespole
 • Poznasz wagę informacji zwrotnej w budowaniu atmosfery wzajemnego wsparcia
 • Dowiesz się, jak współpracować z różnymi typami osobowości
 • Wzrośnie efektywność osobista
 • Twój zespół osiągnie jeszcze lepsze wyniki
 • Zwiększysz liczbę usatysfakcjonowanych sprawną obsługą kontrahentów

Obszary, które obejmujemy wsparciem

 • Konsultacje indywidualne w zakresie rozwoju umiejętności zarządzania sobą i zespołem
 • Analiza profilów osobowościowych w oparciu o testy psychometryczne (Thomas PPA, Facet5)
 • Warsztat efektywności indywidualnej
 • Sztuka wystąpień publicznych i prezentacji
 • Umiejętne, sprawne i skuteczne dawanie informacji zwrotnej
 • Właściwa komunikacja zespołu kluczem do sukcesu całej organizacji
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o Development Center
 • Jak zyskać, a nie stracić na różnicach pokoleniowych
 • Skuteczna komunikacja z klientem, budowanie relacji oraz praktyczna nauka technik sprzedaży
 • Doskonalenie kompetencji sprzedażowych

Dla kogo?

Usługa doradcza i szkoleniowa kierowana jest do osób zarządzających zespołami, które chcą nauczyć się skutecznej współpracy i komunikacji w zespole.

Jak
realizujemy usługi?

Usługi szyte na miarę są to usługi idealnie dopasowane do potrzeb danej organizacji. Program doradczo-szkoleniowy przygotowany zostaje specjalnie dla Twojej firmy. Na podstawie przeprowadzonego badania dopasowujemy go do potrzeb zespołu i wiedzy uczestników. W trakcie usługi trenerzy-konsultanci pracują na konkretnych przykładach i problemach oraz razem z uczestnikami szukają konkretnych rozwiązań.

Nasze usługi docenili już inni

Przeprowadzamy szczegółowe badanie potrzeb Twojej organizacji

Dopasowujemy trenera – konsultanta do kultury organizacyjnej lub grupy uczestników jednocześnie biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie

W porozumieniu z Tobą planujemy, realizujemy i kontrolujemy usługę doradczo-szkoleniową

W trakcie realizacji usługi jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie

Po zakończeniu usługi przekazujemy  Ci wyczerpującą informację zwrotną, rekomendacje i zalecenia