fbpx

Optymalizacja procesów poprzez wdrożenie narzędzi Lean Management

Poprawa produktywności, efektywności, jakości, czasu dostawy, redukcji kosztów oraz wzrostu motywacji i zaangażowania pracowników wymaga pracy oraz odpowiedniego ustawienia procesów. Z pomocą przychodzi LEAN MANAGEMENT.  Szeroka gama narzędzi LEAN wdrożona pod okiem doświadczonych ekspertów przyniesie firmie szereg korzyści przy jednoczesnym minimalnym zużyciu zasobów. Jeśli więc zamierzasz zwiększyć konkurencyjność i zyski, skorzystaj z naszego wparcia.

Cele

 • Wspólnie rozpoznamy obszary zastosowania poszczególnych technik i metod Lean Management a także zdefiniujemy cele wdrożenia
 • Zbudujemy standardy, dzięki którym wdrożenia będą miały charakter trwały
 • Dobierzemy narzędzia odpowiednie do problemów i wyzwań biznesowych
 • Przygotujemy proces rozszerzenia efektów wdrożenia danej techniki na całą organizację lub inne obszary
 • Nauczymy Ciebie i Twój zespół, jak skutecznie utrzymać i doskonalić wdrożone standardy
 • Pokażemy, jak niwelować marnotrawstwa

Korzyści

 • Wprowadzimy realne zmiany w procesach (np. logistyki, produkcji, planowania, inżynierii, rozwoju produktów, sprzedaży, realizacji usług, realizacji projektów)
 • Dopasujemy się do Twoich indywidualnych potrzeb – przeprowadzimy działania w obszarach, które faktycznie dotyczą Twojej organizacji
 • Naszym wsparciem obejmiemy wszelkie wymagające tego obszary
 • Skorzystasz z doświadczenia ekspertów, którzy mają doświadczenie we współpracy z firmami z różnych branż i o różnej wielkości
 • Stosowanie wdrożonych zasad Lean przyczyni się do ciągłej poprawy wyników firmy
 • Wśród pracowników zaszczepiona zostanie kultura ciągłego doskonalenia, co przy stałym stosowaniu zwiększy zdolności operacyjne całych działów

Obszary, które obejmujemy wsparciem

 • Wdrożenie w organizacji koncepcji zarządzania procesowego wykorzystującej narzędzia Lean Management
 • Wdrożenie KAIZEN
 • Stworzenie mapy strumienia wartości (mapowanie procesów)
 • Stworzenie mapy stanu obecnego i stanu przyszłego
 • Wdrożenie 5S
 • Standard Work w obszarach produkcyjnych i nieprodukcyjnych
 • Wdrożenie Policy Deployment, ról i odpowiedzialności oraz wzmocnienie zdolności przywódczych menadżerów
 • Wdrożenie/optymalizacja layoutu produkcyjnego
 • i inne

Dla kogo?

Usługa doradcza i szkoleniowa kierowana jest do osób, które podejmując strategiczne decyzje w przedsiębiorstwach oraz dla ich pracowników.

 • Właścicieli, menedżerów i liderów firm produkcyjnych dążących do zwiększenia wydajności maszyn i ludzi, poprawy jakości i terminowości, redukcji poziomu zapasów itp.
 • Właścicieli, menedżerów i liderów firm rozwijających własne produkty i dążących do zwiększenia liczby rozwijanych produktów, albo skrócenia czasu rozwoju nowego produktu
 • Właścicieli, menedżerów i liderów firm usługowych chcących zredukować koszty wytworzenia usługi, czy zwiększyć sprzedaż usługi
 • Właścicieli, menedżerów i liderów firm handlowych zmierzających do zwiększenia poziomu sprzedaży, czy marży
 • Właścicieli, menedżerów i liderów firm IT dążących do redukcji kosztów projektów, poprawy terminowości projektów, redukcji liczby błędów w aplikacjach
 • Pracowników komórek Lean Manufacturing lub komórek ciągłego doskonalenia
 • Pracowników działów jakości

Jak
realizujemy usługi?

Usługi szyte na miarę są to usługi idealnie dopasowane do potrzeb danej organizacji. Program doradczo-szkoleniowy przygotowany zostaje specjalnie dla Twojej firmy. Na podstawie przeprowadzonego badania dopasowujemy go do potrzeb zespołu i wiedzy uczestników. W trakcie usługi trenerzy-konsultanci pracują na konkretnych przykładach i problemach oraz razem z uczestnikami szukają konkretnych rozwiązań.

Nasze usługi docenili już inni

Przeprowadzamy szczegółowe badanie potrzeb Twojej organizacji

Dopasowujemy trenera – konsultanta do kultury organizacyjnej lub grupy uczestników jednocześnie biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie

W porozumieniu z Tobą planujemy, realizujemy i kontrolujemy usługę doradczo-szkoleniową

W trakcie realizacji usługi jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie

Po zakończeniu usługi przekazujemy  Ci wyczerpującą informację zwrotną, rekomendacje i zalecenia