fbpx

Poprawa wyników firmy oraz usprawnienie wybranego obszaru lub procesu w firmie

Wierzymy, że sprawnie działająca organizacja to przede wszystkim organizacja, która potrafi elastycznie reagować na zmiany, dostrzega swoje deficyty i dąży do ich zniwelowania. Dlatego proponujemy wsparcie w obszarze strategicznego i skutecznego rozwijania firmy. W ramach tej usługi doradczej i szkoleniowej pomagamy zweryfikować dotychczasowy sposób zarządzania organizacją pod kątem usprawnień oraz na nowo wyznaczyć cele strategiczne, jasną wizję i misję organizacji.

Cele

 • Zwiększymy możliwości operacyjne organizacji poprzez wdrożenie usprawnień w obszarach zidentyfikowanych jako wymagające zmiany/poprawy
 • Wzmocnimy wizerunek organizacji zarówno wśród klientów, interesariuszy, jak i potencjalnych pracowników
 • Wyznaczymy jeden, spójny kierunek rozwoju poprzez unifikację celów dla całej organizacji
 • Poprawimy procesy związane z jakością

Korzyści

 • Zweryfikujesz dotychczasowy sposób zarządzania organizacją pod kątem usprawnień
 • Otrzymasz praktyczne narzędzia do skutecznego zarządzania
 • Wyznaczysz cele strategiczne i określisz jasną wizję i misję swojej organizacji
 • Zbudujesz wizerunek nowoczesnej i sprawnie zarządzanej organizacji

Obszary, które obejmujemy wsparciem

 • Opracowanie modelu do programu zarządzania firmą
 • Wyznaczanie strategii w przedsiębiorstwie
 • Wyznaczanie celów strategicznych i pośrednich
 • Identyfikacja problemów kluczowych i sposoby ich rozwiązywania
 • Strategiczne zarządzanie zasobami przedsiębiorstw
 • Opracowanie strategii marketingowej
 • Wdrożenie koncepcji zarządzania procesowego wykorzystującej narzędzia lean management
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie zmianą
 • Doradztwo w zakresie adaptacji firmy do zmieniających się warunków rynku krajowego i zagranicznego
 • Badanie satysfakcji pracowników, opracowanie programu naprawczego
 • Wartościowanie stanowisk pracy, budowanie siatki płac oraz systemu motywacyjnego
 • Opracowanie i wdrożenie zindywidualizowanego modelu wykonywania projektów dla przedsiębiorstwa
 • Doskonalenie systemów zarządzania jakością i ryzykiem w produkcji
 • i inne

Dla kogo?

Usługa doradcza i/lub szkolenie kierowane jest do osób, które podejmują strategiczne decyzje w przedsiębiorstwach oraz dla ich pracowników.

 • Dla osób pełniących funkcje kierownicze, liderskie
 • Przedsiębiorców i właścicieli firm
 • Menadżerów
 • Zespołów ludzi, którzy współtworzą i wprowadzają opracowane działania w codzienne życie organizacji

Jak
realizujemy usługi?

Usługi szyte na miarę są to usługi idealnie dopasowane do potrzeb danej organizacji. Program doradczo-szkoleniowy przygotowany zostaje specjalnie dla Twojej firmy. Na podstawie przeprowadzonego badania dopasowujemy go do potrzeb zespołu i wiedzy uczestników. W trakcie usługi trenerzy-konsultanci pracują na konkretnych przykładach i problemach oraz razem z uczestnikami szukają konkretnych rozwiązań.

Nasze usługi docenili już inni

Przeprowadzamy szczegółowe badanie potrzeb Twojej organizacji

Dopasowujemy trenera – konsultanta do kultury organizacyjnej lub grupy uczestników jednocześnie biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie

W porozumieniu z Tobą planujemy, realizujemy i kontrolujemy usługę doradczo-szkoleniową

W trakcie realizacji usługi jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie

Po zakończeniu usługi przekazujemy  Ci wyczerpującą informację zwrotną, rekomendacje i zalecenia