fbpx

Rozwój kompetencji liderów

Lider to osoba, która nie tylko mówi, co robić, ale swoją postawą pokazuje, jak ważny w wykonywanej pracy jest czynnik ludzki. Przygotowaliśmy więc szereg propozycji doradczych i szkoleniowych dla osób pełniących funkcje kierownicze lub przygotowujących się do tej roli. Dzięki naszemu wsparciu zostaną znakomitymi liderami dla swoich zespołów.

Cele

 • Uzupełnisz wiedzę na temat efektywnego zarządzania zespołem
 • Nauczysz się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i jak rozwiązywać konflikty
 • Nauczysz się, jak skutecznie motywować zespół
 • Rozwiniesz swoje kompetencje przywódcze
 • Zyskasz pewność siebie w wystąpieniach publicznych

Korzyści

 • Skutecznie zbudujesz i poprowadzisz zespół do wyznaczonych przed nim celów
 • Zbudujesz relacje i wzmocnisz zaangażowanie w swoim zespole
 • Będziesz umiejętnie komunikować się z podwładnymi
 • Zaczniesz świadomie pełnić rolę lidera w zespole i organizacji
 • Będziesz znać zadania i cele, jakie stoją przed liderem w różnych sytuacjach i zespołach
 • Rozwiniesz swoich pracowników dzięki odpowiedniemu delegowaniu i wsparciu
 • Pokonasz bariery w krytycznej analizie własnych zachowań
 • Nabędziesz umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów, prowadzeniu trudnych rozmów, udzielaniu informacji zwrotne

Obszary, które obejmujemy wsparciem

 • Dedykowany program rozwoju liderów
 • Sztuka wystąpień publicznych i prezentacji
 • Jak skutecznie zarządzać zmianą
 • Jak efektywnie zarządzać konfliktem
 • Wytyczanie wizji, misji i strategii z wykorzystaniem narzędzi Lean Management lub narzędzi TOC (Goldratt)
 • Korzystanie z narzędzi do zarządzania strategicznego i procesowego
 • Umiejętne, sprawne i skuteczne dawanie informacji zwrotnej
 • Jak zyskać, a nie stracić na różnicach pokoleniowych
 • Trudna sztuka motywowania pracowników
 • Prowadzenie negocjacji
 • Rozwój, mentoring i coaching
 • i inne

Dla kogo?

Usługa doradcza i szkoleniowa kierowana jest do osób pełniących funkcje kierownicze lub przygotowujących się do tej roli.

 • Właścicieli, menedżerów i przyszłych liderów firm produkcyjnych
 • Właścicieli, menedżerów i przyszłych liderów firm usługowych
 • Właścicieli, menedżerów i przyszłych liderów firm handlowych
 • Właścicieli, menedżerów i przyszłych liderów firm IT

Jak
realizujemy usługi?

Usługi szyte na miarę są to usługi idealnie dopasowane do potrzeb danej organizacji. Program doradczo-szkoleniowy przygotowany zostaje specjalnie dla Twojej firmy. Na podstawie przeprowadzonego badania dopasowujemy go do potrzeb zespołu i wiedzy uczestników. W trakcie usługi trenerzy-konsultanci pracują na konkretnych przykładach i problemach oraz razem z uczestnikami szukają konkretnych rozwiązań.

Nasze usługi docenili już inni

Przeprowadzamy szczegółowe badanie potrzeb Twojej organizacji

Dopasowujemy trenera – konsultanta do kultury organizacyjnej lub grupy uczestników jednocześnie biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie

W porozumieniu z Tobą planujemy, realizujemy i kontrolujemy usługę doradczo-szkoleniową

W trakcie realizacji usługi jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie

Po zakończeniu usługi przekazujemy  Ci wyczerpującą informację zwrotną, rekomendacje i zalecenia